11310

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ได้แก่ 

-ไก่พื้นเมือง จำนวน 100 ตัว 

-อาหาร จำนวน 900 กิโลกรัม 

-วิตามินละลายน้ำ จำนวน 30 ซอง 

-รางน้ำรางอาหาร จำนวน 15 ชุด 

ณ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช