1

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  ส่งมอบโคและทำสัญญายืม ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 1 ราย โคเพศเมีย 5 ตัว นางศุภิสรา  มาเติม บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 3 บ้านประดาง ตำบลประดาง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก