557614

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชัย     กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยนายจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตามที่นายเดช วงอำนาจ อยู่บ้านเลขที่ 204/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1) การพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแผนประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตามภารกิจที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านต่างๆ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช