345431

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช