65035

วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 9.00 น. นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน พร้อมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่พื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ 554พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 ที่หมาย ได้แก่ 1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเลตองคุ 2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่จันทะ 3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั้วะ) ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง 4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโต๊ะ 5.ศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด และ6.โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากใน ปี 2562ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช