595410

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (รับรองใหม่3 ต่ออายุ1)ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้

1. S.P. ฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2. G.N. ฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

3. ปลายฝันฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

4. มนตรีฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของ หจก.เสริมกสิกิจ เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช