S 3424293

วันที่ 22 สิงหาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้บริการแจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

45337

วันที่ 20 สิงหาคม 2561สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นวิทยากรการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 27353133

วันที่ 25 ก.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินให้การรับรองรายใหม่และตรวจติดตาม ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จ.ตาก ดังนี้

1.ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ที่ห้างบิ๊กซี จำนวน 1 แห่ง

2.ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ OK) ที่ห้างบิ๊กซี จำนวน 1 แห่ง

3.ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ที่เบทาโกรช็อป จำนวน 1 แห่ง

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

44632

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  วันที่ 16 สิงหาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก,สำนักงานปศุสัตว์ อ.เมือง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ตาก มอบพันธุ์ไก่ไข่ให้เกษตรกร ต.โป่งแดง ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 72 รายๆละ 5 ตัว พร้อมอาหาร ณ อบต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

24230

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ออกดำเนินการโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว และให้คำปรึกษา แก่เกษตรกร ณ กลป.กลางอำเภอสามเงา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...