129984

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  สารวัตรกรมวิชาการเกษตร ประมง ด่านตรวจพืช เข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 ในพื้นที่ อำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 27148308

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และมอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฏหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2561 แก่ร้านที่ปฏิบัติได้ถูกต้องของทั้ง 3 หน่วยงาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 4644903

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

37274222 1762341900521698 1512082608522002432 n

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่  โดยแจกเวชภัณฑ์ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่สนใจ และแนะนำการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดนาโบสถ์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 4644879

วันที่17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ดูสุนัขในศูนย์พักพิงสุนัขชั่วคราว ณ เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก