S 9248874

  วันที่ 27 มีนาคม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ออกตรวจต่ออายุ สถานที่จำหน่าเนื้อสัตว์ และตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์รายใหม่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

   S 24862764

   วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เขาพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ม.3  ต.มหาวัน อ.แม่สอด ให้คำแนะนำผู้ที่สำผัสเชื้อและสั่งให้กักสุนัขที่สัมผัสเชื้อ. และออกดูสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขชั่วคราว ( เรือนจำแม่สอดห้วยหินฝน )


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

   15362

   วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ ก ร่วมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ระดับภาคเหนือ ณ จ.อุทัยธานี 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

 79367

วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่จะเรา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง  ออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ.วัดศรีวัน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ผลการดำเนินงาน ผ่าตัดทำหมันเพศเมีย 5. ตัวผู้ 12


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

   189233

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวในวัดพระธาตุน้อย ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก