7019

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสามเงา อบรมแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน(น.ส.ปริณดา โอจันทร์) ม.7 บ้านวังหวาย ต.วังหมัน อ.สามเงา จังหวัดตาก


S 16113694

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจต่ออายุฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ของ นิกรหนองนกฟาร์ม และมนตรีฟาร์ม ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก


22093617 1668550189824749 1135742875 n

 วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้จัดทำกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

 S 14729267

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม ของทองย้อยฟาร์ม ต.วังหิน อ.เมืองตาก จังหวัดตาก


64472

วันที่ 27 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับอบต.ป่ามะม่วง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๖๐ (Word Rabies Day 2017)"ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดส้มเกลี้ยง ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว และรับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพสัตว์มากมาย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก