3742

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า เข้าร่วมงานโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day) ณ ลานรับซื้อมันสำปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ บ้านเด่นวัว ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 2302010

  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ คณะผู้ตรวจประเมินการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์(GAP) และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ได้ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 6 ฟาร์ม  ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 1884339

29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ด่านกักกันสัตว์ตาก และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก (อำเภอสามเงา) ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการฆ่าสุกรโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พบผู้กระทำความผิดกฎหมาย มีการตั้งโรงฆ่าสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่แจ้งการฆ่าสัตว์ และนำเนื้อสุกรจำหน่ายที่ตลาดนัดในหมู่บ้าน ได้จับกุมผู้กระความผิด จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายชาย ทำมาก บ้านเลขที่ 41/1 ม.3 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

2.นางหนูน้อย ทำมาก บ้านเลขที่ 57 ม.3 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

cdfa9b04d688fe4aedc618b57c6d9249d 16974659 190529 0026

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำบริการในทุกๆด้านเกี่ยวข้องกับการเกษตรออกบริการเกษตรกรในพื้นที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตา

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 563921FA E04C 4ED5 8121 223DC089F3A1

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก เพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดตาก และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก