68933

วันที่20 พฤศจิกายน 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะ สาธิต และการทำวัคซีนเป็ด ในค่ายทหารวชิรปราการ อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   37575

    วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก  ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร ที่ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มรายใหม่ ของชัยสุภาฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอสามเงา และอยู่คงฟาร์ม 2 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้ง 2 ฟาร์มยังมีข้อบกพร่องทางด้านองค์ประกอบของฟาร์ม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

74473187 2147374538904493 2920455882993041408 n

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ประชุมร่วมกับเจ้าของตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อขอความร่วมมือการระงับการซื้อขายสัตว์ และการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในตลาดนัดค้าสัตว์ทุกแห่ง เพื่อควบคุม และป้องกัน โรคปากและเท้าเปื่อย ผลการประชุมเจ้าของตลาดนัดให้ความร่วมมือในการระงับการซื้อขายสัตว์ และการทำลายเชื้อโรค เป็นเวลา 3 สัปดาห์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 4071466

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วม ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางโดยประมาณจากอำเภอแม่สอดถึงโรงเรียน 150 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 26017819

    วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้เดินทางโดย เฮลิคอปเตอร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ พันตำรวจเอก อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.34 จังหวัดตาก เกษตรจังหวัดตาก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตาก ประมงจังหวัดตาก สหกรณ์จังหวัดตาก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ไปตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ที่อยู่ในแผนการเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในห้วงประมาณวันที่ 16-19 ธันวาคม 2562 ดังนี้
จุดที่ 1.โรงเรียนตชด.แม่กลองคี หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง
จุดที่ 2.โรงเรียนตชด.บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสลุง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด
จุดที่ 3. โรงเรียน ตชด.มูเซอหลังเมือง ชื่อใหม่ โรงเรียนเจ้าพระยาปราสาทธาตุการย์และคุณหญิงวาส(ประณิช) หมู่ที่ 5 บ้านมูเซอหลังเมือง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา
จุดที่ 4. โรงเรียน ตชด.ศ.สำเภา-ไพวรรณ บ้านห้วยระพริ้ง ตำบลพระวอ อำเภอแม่สอด
พบว่า ในภาพรวมมีความพร้อมประมาณร้อยละ 75 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งลงในรายละเอียด ทุกจุดคงเหลือเวลาอีกประมาณ 32 วันนับถอยหลัง มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนที่อยู่ใกล้ๆในแต่ละโรงเรียนได้ร่วมด้วยช่วยกัน ด้วยความรู้รักสามัคคี ตั้งใจเพื่อถวายการต้อนรับการเสด็จในครั้งนี้ให้สมบูรณ์ เรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุดในทุกจุดที่จะเสด็จพระราชดำเนิน
ผู้รายงาน;นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯรักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก