นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ภาพ ธงชัย สาลี สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

ฟังรายละเอียด https://www.youtube.com/watch?v=8zVDnWkZKlo&feature=youtu.be