112153

  วันที่  26  ธันวาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการฝึกอบรม  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  ปีงบประมาณ  2561  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  จำนวนท้องถิ่นละ  2  คน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช