92210

  วันที่  26  ธันวาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงาดำเนินการฝึกอบรม  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  ปีงบประมาณ  2561  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ณ ศูนย์ ศพก.สามเงา จังหวัดตาก โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสามเงาจังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช