S 8552502

  วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ได้ตรวจสุขภาพโคและให้คำแนะนำป้องกันโรคพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โรคระบาดสัตว์ในฤดูหนาวให้แก่เจ้าของสัตว์ พื้นที่ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช