117012

 วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง จัดทำการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง "Smart farmer" ประจำปีงบประมาณ 2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช