97159

 วันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ลงพื้นที่สำรวจฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร  ตามโครงการ "ฟาร์มปรับระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม" พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจจำนวน 10 ตัวอย่าง เกษตร 5 ราย ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา