46851

     วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนพัฒนาเด็กแลเเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ รร.ตชด.บ้านห้วยสลุง ม.8 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้แนะนำการสร้างโรงเรือนไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง สุกรและเป็ดเทศ และตรวจสารเร่งเนื้อแดงโคขุน

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด