174179

  วันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมประชุมบูรณาการในตำบลโป่งแดง ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯพ.ศ.2559. โครงการรณรงค์ทำวัคซีนไก่พื้นเมืองปี2561.และการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ปี2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช