S 10797106

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ดำเนินการตรวจสอบเขียงเนื้อสัตว์ในพื้นที่ ก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ณ.ตลาดนัดข้างโรงพยาบาลอำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา