S 23445589

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป้า ณ กองร้อยตชด.ที่344 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช