6924

13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดยางโองน้ำ วัดดอยเจดีย์เจริญธรรม ม.5,6 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก สุนัข 34 ตัว แมว 19 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก