S 7094346

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ออกตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางโดยประมาณ จากตัวอำเภอถึงโรงเรียน 70 กม. ผลการตรวจเยี่ยม ทางโรงเรียนได้ย้ายที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและได้สร้างโรงเรือนใหม่ มีโรงเรือน ไก่ไข ไก่พื้นเมือง และเป็ด หากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะประสานขอรับสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยง ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง