30241

วันที่  14  พฤศจิกายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมกับอำเภอเมืองตาก ทหาร  ตำรวจ   สาธารณสุข  เทศบาลไม้งาม  ผู้ใหญ่บ้านหนองะโห้  ติดตาม  ตรวจสอบ  ข้องร้องเรียนร้องทุกข์  กรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญ  กลิ่นเหม็นจากมูลโค  บริเวณตรงข้ามรีสอร์ทธนรัฐ หอพักสมตอง หอพักเมริบ  หมู่ที่  7  ตำบลไม้งาม  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  โดยเจ้าของสัตว์ได้ทำการย้ายโคออกจากพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก