3

วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  ดำเนินการตำบลประดาง การเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงไก่ดำ และถามสุขภาพสัตว์ พบว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมแนะนำการสร้างภูมิคุ้มกันโรคช่วงเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาว และหมูชีวภาพ การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึด ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดต้นทุนการผลิตลง เนื่องจากอาหารหลักที่ให้หมู คือผักนานาชนิด และอาหารสำเร็จ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช