165311

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตากออกให้คำแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตค้าสัตว์ และซากสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช