58620

17 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ประชุมเกษตรกรที่รับความช่วยเหลือโคตายด้วยโรคแบลคเลก ลงชื่อรับเงิน   รวม2,208,000บาท ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำบลโป่งแดง รวม 93 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช