252219

 วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายชฏธรณ์ สอนเจริญ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงภายในพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก