20190213 190213 0027

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด อบรมโครงการ Smart Famar  เกษตรกร 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านสันหล่อ หมู่ที่ 3 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด