9039

5 มีนาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า เข้าปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ไม่มีเจ้าของ (วัด) ประจำปี 2562


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ