16972

วันที่ 12 มี.ค. 2562  นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมาย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.1 ต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด และ ม.3 ต.แม่จะเราต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด