6714

  19 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่เป็นวิทยากร จัดอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด