31232

19 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดเข้าร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์ พร้อมให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี ให้แก่พี่น้องเกษตรกร อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์แม่ระมาด