444622

วันที่ 20-21 มิ.ย.62  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากร่วมกับอำเภอบ้านตาก ทำการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ดีมีสุข บ้านใหม่แม่บอน หมู่ 12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก จำนวน 30 คน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช