339584

7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ อำเภอสามเงา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง