122634

วันที่  13  มกราคม  2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตาก หมู่  9 ตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช