7

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ออกตรวจติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า ตำบลเชียงทองและตำบลนาโบสถ์ เกษตรกรจำนวน 13 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช