4

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายพิจิตร  มุสิกูล ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพลน์ ค่ำคูณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์ปีก ให้ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และได้สาธิตวิธีการฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกร ให้เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงทอง และตำบลนาโบสถ์  พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือน และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช