S 13705259

วันที่ 17 ตุลาคม​ 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด​ ลงพื้นที่ ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ โรงเรียน​ ตชด​ บ้านห้วยน้ำขุ่น ตำบลมหาวัน​ อำเภอแม่สอด​ จังหวัดตาก 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

2634525

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลานายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา ร่วมกับทุกส่วนราชการ ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดวังน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 9.30 น.โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงาให้บริการในเรื่อง- แจกยารักษาโรค ให้คำปรึกษาโรคในสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

S 404250628

วันนี้ (16 ต.ค. 62) เวลา 9.30 น.นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ร่วมกับทุกส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตากและอบต.แม่สลิด ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดประชาผดุงธรรม ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตากโดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

30771

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า นายพิจิตร มุสิกูล  ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพลน์ ค่ำคูณ  เจ้าพนักงานสัตว ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย (รายใหม่) พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine  Fever, ASF) เพื่อให้เกษตรกรได้รู้ทันโรคและมีระบบการป้องกันโรคที่ดีเพื่อป้องกันโรคและเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) หมู่ 5  บ้านเด่นคา ต.เชียงทอง  สุกรหมูป่า จำนวน 35 ตัว  เกษตรจำนวน  1 ราย ไม่พบสุกรป่วยและตายผิดปกติในพื้นที่อำเภอวังเจ้า


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

72487174 1004358949898361 2601684793263390720 n

วันที่15 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ ดูแลสุขภาพสุนัขและกำจัดเห็บหมัดให้สุนัขบนศูนย์พักพิงสุนักจรจัด ณ เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด