415377

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ออกตรวจติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปี 2563 ในพื้นที่ ตำบลช่องแคบและตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เกษตรกรจำนวน 3 ราย ดำเนินการอยู่ 2 ราย และยกเลิก 1ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

7

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ออกตรวจติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า ตำบลเชียงทองและตำบลนาโบสถ์ เกษตรกรจำนวน 13 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

S 8642589

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอท่าสองยาง ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคสัตว์ และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ถ่ายพยาธิสุนัข สุกร โค และกระบือ เป็นต้น พร้อมทั้งนำเสื้อผ้าเสื้อกันหนาว ที่ได้รับบริจากมามอบให้ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 S 10575876

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอท่าสองยาง ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคสัตว์ และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ถ่ายพยาธิสุนัข สุกร โค และกระบือ ให้กับประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านทีซะหน่อ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

122634

วันที่  13  มกราคม  2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตาก หมู่  9 ตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก