154855

  วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ ในพื้นที่อำเภแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

 54436902 262762791339942 3716418253287849984 n

   วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน  โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมวจรจัด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จ.ตาก เพศผู้ 12 เมีย 20


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

  190319 0007

 19  มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ร่วมกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ. กิจกรรมปศุสัตว์ ดีเด่น  ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจตุรจินดา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 11444282

  20 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ การป้องกัน และรักษาโรคสัตว์ และร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสนัขอละแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)บ้านเลอะเป้วาคี หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 48963587

19  มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากเข้าตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์รายใหม่ อำเภอเมืองตาก ได้แก่ ร้านมารวยเฮงๆ ตำบลหนองบัวใต้.   อำเภอสามเงา ได้แก่ ร้านน้องเตยหมูสด 2 ตำบลวังหมัน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก