1071304

12 ธัวาคม2561 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม หารือโครงการเกษตรอุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขชั่วคราวเรือนจำแม่สอด(ห้วยหินฝน)หมู่ 6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  มีสุนัขจำนวน 178 ตัว โดยมีปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และผู้บัญชาการเรือนจำฯให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

96097

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพบพระดำเนินการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ณ บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้บริการแจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

66944

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ร่วมคัดเลือกฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ต.เกาะตะเภา  ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

36481

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด เข้าตรวจเตรียมความพร้อมถวายรายงานไก่ไข่พระราชทาน ร.ร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ) หมู่ที่ 12 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก สังกัด กก.ตขด.34


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

3517

วันที่ 5 ธันวาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงาน "พ่อของแผ่นดิน" โดยร่วมจัดแสดงกระบือและเป็นวิทยากรให้ความรู้  ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (กลางวัน-กลางคืน)


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก