3042019 190501 0022

 ๓๐ เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนำงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับนายกองสาธารณสุขฯ งานควบคุมโรค /อาสาปศุสัตว์ชุมชนดอยคีรี/อาสาปศุสัตว์ขุมชนปทุมคีรี/อสม.ชุมชนดอยคีรี /อสม.ชุมชนปทุมคีรี ได้ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เขตเทศบาลเมืองตาก วันนี้ดำเนินการ ณ ชุมชนดอยคีรี และชุมชนปทุมคีรี โดยมีเจ้าของ นำสุนัขและแมว มารับวัคซีน ดังนี้

- ชุมชนดอยคีรี สุนัข จำนวน 103 ตัว แมว จำนวน 58 ตัว รวม 161 ตัว

 - ชุมชนปทุมคีรี สุนัข จำนวน 85 ตัว แมว จำนวน 50 ตัว รวม. 135 ตัว

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 32440348

   25 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ปีกและตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ของนายภิญโญ ตระกูลแม่สอง ณ บ้านเลขที่ 201 ม.2 ถ.แม่สอด-แม่สะเรียง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยางจ.ตาก โดยมีคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมและตรวจการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 8028252

  10 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก อบรมเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 50 รายและได้มอบปัจจัยการผลิตดังนี้ 

1.ไก่พื้นเมือง 50 ตัว  

2. อาหารไก่พื้นเมือง 1,020 ก.ก. 

3. ยาปฏิชีวนะ 30 ซอง 

4. แร่ธาตุก้อน 20 ก้อน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

100607

  วันที่ 22 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมต้อนรับคณะทำงานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ด้านการเกษตรลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและสถานภาพพื่นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2562 ท้องที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง และตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 8593917

  10 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมกับ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เข้าร่วมประชุมโครงการสัมนาเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก