S 8642589

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอท่าสองยาง ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคสัตว์ และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ถ่ายพยาธิสุนัข สุกร โค และกระบือ เป็นต้น พร้อมทั้งนำเสื้อผ้าเสื้อกันหนาว ที่ได้รับบริจากมามอบให้ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

122634

วันที่  13  มกราคม  2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตาก หมู่  9 ตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

72780320 3250092825062078 5416702708063141888 n

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอท่าสองยาง ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคสัตว์ และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ถ่ายพยาธิสุนัข สุกร โค และกระบือ เป็นต้น พร้อมทั้งนำเสื้อผ้าเสื้อกันหนาว ตุ๊กตา หนังสือและของเล่นที่ได้รับบริจากมามอบให้ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่โพ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

442824

วันที่  7  มกราคม  2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ (กล้ามเนื้อสุกร)​  จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  จำนวน  3  ตัวอย่าง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 3932220

จังหวัดตากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เบื้องต้นยังไม่พบการระบาดของโรคปากละเท้าเปื่อย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง