205562

 วันที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เรื่องการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดตลุกกลางทุ่ง รวม 30. คน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 DSC 0098

  วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผางและเทศบาลตำบลแม่จันออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑บ้านแม่จันทะ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากอำเภอมาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

 19290

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขแมว ณ วัดบ้านปูน วัดวังหม้อ วัดศรีค้ำ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

   S 11526192

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัด โรงเรียนและสุนัขด้อยโอกาส พื้นที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

 52367

 วันที่ 21 มีนาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัดพระธาตุดอยทีมู หมู่ที่ 10 และวัดแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด