17734

 วันนี้ 20 มีนาคม 61 เวลา 09.00 น. ที่วัดหนองชะลาบ ม.1 ต.สมอโคน, โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย ต.ตากตกเวลา 13.00 น. ที่วัดแม่ยะ ม.7 ต.เกาะตะเภา ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์ อ.บ้านตาก ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขแมว 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

 S 11509781

วันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัด โรงเรียนและสุนัขด้อยโอกาส พื้นที่ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

10574

     วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดพระบรมธาตุ ม.3 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก สุนัข 44 ตัว แมว 9 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

202644

  วันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ออกบริการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ/ด้อยโอกาส ณ วัดไผ่สีซอ หมู่ที่ 4.ตำบลตลุกกลางทุ่ง สุนัข 22.  ตัว แมว 8. ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 24338513

 วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางดำเนินการจัดฝึกอบรมขยายผลโครงการหลวงให้แก่เกษตร หมู่ 4 ต.แม่สอง และอบรมนักเรียน ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การฝึกทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านพอบือละคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง