202644

  วันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ออกบริการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ/ด้อยโอกาส ณ วัดไผ่สีซอ หมู่ที่ 4.ตำบลตลุกกลางทุ่ง สุนัข 22.  ตัว แมว 8. ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

10574

     วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดพระบรมธาตุ ม.3 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก สุนัข 44 ตัว แมว 9 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

6924

13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดยางโองน้ำ วัดดอยเจดีย์เจริญธรรม ม.5,6 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก สุนัข 34 ตัว แมว 19 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

S 24338513

 วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางดำเนินการจัดฝึกอบรมขยายผลโครงการหลวงให้แก่เกษตร หมู่ 4 ต.แม่สอง และอบรมนักเรียน ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การฝึกทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านพอบือละคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

579094

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาด ฝึกอบรมหลักสูตร " ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม " GFM   ณ บ้านหนองชะลาบ ม.1ต.ตากตก อ.บ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

เนื้อหาอื่นๆ...