S 23076892

  วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ออกตรวจสุขภาพแพะในโครงการ9101 ตำบลแม่หละ และออกเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกค้นหาโรคไข้หวัดนก และเก็บตัวอย่างเลือดสัตว์ปีกเพื่อทดสอบภูมิคุ้มกันโรคนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบในสัตว์ปีก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 541661

  วันนี้ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00-14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  ให้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมหมอกีรติ ธิแจ้ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เชียงใหม่ ทำการตรวจระบบสืบพันธุ์ ความสมบูรณ์ ตรวจท้องหลังการผสม ตรวจหลังการคลอดในแม่โคของราชการ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพ ติดเบอร์หู ตีตราร้อน ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสาน ต.ตากตก อ.บ้านตาก โค 23 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

   83134

   วันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง พร้อมทีมงามและหน่วยทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 313 กองพลพัฒนาที่ 3 นำโดย รท.บัญชา รอดปานะ หัวหน้าชุด ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการยามชายแดนนพื้นที่อำเภออุ้มผาง พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตวืและมอบเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

 900509

วันที่ 24 มกราคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ .อบต.คีรีราษฏร์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ ม.8,11 ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

 48906

  วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab และเก็บตัวอย่างเลือดไก่พื้นเมือง กิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด