900509

วันที่ 24 มกราคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ .อบต.คีรีราษฏร์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ ม.8,11 ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

   83134

   วันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง พร้อมทีมงามและหน่วยทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 313 กองพลพัฒนาที่ 3 นำโดย รท.บัญชา รอดปานะ หัวหน้าชุด ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการยามชายแดนนพื้นที่อำเภออุ้มผาง พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตวืและมอบเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

   180472

  วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากตรวจเยี่ยมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ม.8. ต.หนองบัวเหนือม.8 ต.แม่ท้อ จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 48906

  วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab และเก็บตัวอย่างเลือดไก่พื้นเมือง กิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

 30231

  วันที่  22  มกราคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ออกเก็บตัวอย่าง  Cloacal  swab  โรงฆ่าสัตว์ปีก (ฆจส.2)  โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561  จำนวน  3  โรงฆ่า


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก