389354

14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ม.7 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

52486

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สนง.ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโค ม.ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ต.ขะเนจื้อ จำนวน 87 ตัว เกษตรกร 5 ราย ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

timeline 20191029 160259

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอสามเงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ พร้อมออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคแบลคเลค ให้กับวัวของเกษตรกรในพื้นที่ ม.5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

 S 21667873

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตาก ตรวจเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี และออกเยี่ยมเยือนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านอมยะ และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ละนา ตำบลท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

78803

วันที่ 29 ต.ค. 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และรักษาสัตว์ป่วย ม.3 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ